Blog

Görme Engellilerin Eğitiminde Kullanılan Araç Ve Gereçler

Görme Engellilerin Eğitiminde Kullanılan Araç Ve Gereçler

Görme engellilerin eğitiminde kullanılan araç ve gereçler, onların okuma, yazma, hesaplama, bilgisayar kullanma, müzik yapma, sanat yapma vb. becerileri geliştirmelerine ve akademik başarılarını artırmalarına yardımcı olan özel ürünlerdir.

Görme Engellilerin Eğitiminde En Aktif Kullanılan Araç Ve Gereçler

Braille alfabesi ve Braille kitaplar:

Braille alfabesi ve Braille kitaplar, görme engellilerin okuma ve yazma öğrenmelerini sağlayan özel ürünlerdir. Braille alfabesi, Fransız mucit Louis Braille tarafından 1821 yılında geliştirilmiş bir alfabe yöntemidir. Braille alfabesi, iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşur. Her iki kolonda üçer nokta bulunur. Noktalardan her biri 64 farklı kombinasyondan birini oluşturması için farklı şekillerde dizilir. Bu harfleri isimlendirmek için noktaların bulunduğu her bir pozisyon, yerlerine göre söylenir; yukarıdan aşağıya, sol yanda 1’den 3’e kadar sağ ve sol yandan birinci (temsilî harfi) Braille alfabesi, Türkçe, yabancı dil, matematik, müzik, fen vb. derslerde kullanılabilir. Braille kitaplar, Braille alfabesi ile yazılmış veya basılmış kitaplardır. Görme engelliler bu kitapları dokunarak okuyabilirler. Günümüzde elektronik ortamdaki yazıları Braille alfabesine çevirebilen cihazlar da geliştirilmiştir.

Elektronik Braille Cihazları

Braille alfabesini dijital olarak okuyabilen cihazlardır. Görme engellilerin metinleri okumasına ve yazmasına yardımcı olurlar.

Braille yazı sistemi görme engellilerin okuma ve yazma öğrenmelerini sağlayan kabartma noktalardan oluşan bir alfabe sistemidir. Braille yazı sistemi, Türkçe, yabancı dil, matematik, müzik, fen vb. derslerde kullanılabilir.

Braille yazı kalemi görme engellilerin Braille yazı sistemiyle yazı yazmalarını sağlayan bir araçtır. Braille yazı kalemi ile birlikte Braille kağıdı kullanılır.

Braille cetveli görme engellilerin Braille kağıdına düzgün bir şekilde yazı yazmalarına yardımcı olan bir araçtır. Braille cetveli, kağıdın üzerine yerleştirilir ve altında bulunan noktalara basarak yazı yazılır.

Braille daktilo görme engellilerin Braille yazı sistemiyle hızlı ve kolay bir şekilde yazı yazmalarını sağlayan bir araçtır. Braille daktilo, altı tuşlu bir klavyeye sahiptir ve her tuş bir noktayı temsil eder. Tuşlara basarak kağıda noktalar işlenir.

Sesli Kitaplar:

Görme engellilere yönelik olarak kaydedilen sesli kitaplardır. Görme engelliler, bu kaydedilmiş kitapları dinleyerek okuma ve bilgi edinme imkanına sahip olurlar.

Görme engellilerin kitap okumalarını sağlayan bir araçtır. Konuşan kitap, kitabın içeriğini sesli olarak okuyabilen bir cihaz veya CD formatında kaydedilmiş ses dosyasıdır.

Sesli kitaplar, görme engellilerin kitap okumalarını sağlayan bir araçtır. Milli Kütüphane tarafından ücretsiz olarak sunulan bir hizmettir.

Görme Engellilere Özel Bilgisayar Yazılımları:

Görme engellilere özel bilgisayar yazılımları, görme engellilerin bilgisayar kullanmalarını sağlayan veya kolaylaştıran yazılımlardır. Görme engellilere özel bilgisayar yazılımları, farklı işlevler için geliştirilebilir. Örneğin, görme engellilerin metinleri sesli olarak okuyabilmesi, sesleriyle metin yazdırabilmesi, internet sitelerini sesli olarak dinleyebilmesi, nesneleri tanıyabilmesi, renkleri öğrenebilmesi gibi işlevler için görme engellilere özel bilgisayar yazılımları mevcuttur.

Kablosuz okuyucular:

Kablosuz okuyucular, görme engellilerin okudukları yazıları sesli olarak duymalarını sağlayan cihazlardır. Gazete, dergi ve kitaplardaki metinleri kolayca okuyabilirler.

Beyaz bastonlar:

Görme engellilerin yolculuk ve hareketliliklerini kolaylaştıran beyaz bastonlar kullanılır. Bu bastonlar, engellilerin yol üzerinde engelleri tespit etmelerine yardımcı olur.

Konuşan Hesap Makinesi:

Görme engellilerin eğitiminde matematiksel işlemleri yapmalarını sağlayan bir araçtır. Konuşan hesap makinesi, tuşlara basıldığında sesli olarak sayıları ve işlemleri söyler ve sonucu da sesli olarak verir.

Konuşan Saat:

Görme engellilerin eğitiminde zamanı öğrenmelerini sağlayan bir araçtır. Konuşan saat, düğmesine basıldığında sesli olarak saati söyler.

Konuşan Terazi:

Görme engellilerin ağırlıkları ölçmelerini sağlayan bir araçtır. Konuşan terazi, üzerine konulan nesnenin veya kişinin ağırlığını sesli olarak söyler.

Konuşan Termometre:

Görme engellilerin sıcaklıkları ölçmelerini sağlayan bir araçtır. Konuşan termometre, ucuyla dokunulan yüzeyin veya kişinin sıcaklığını sesli olarak söyler.

Kabartma Grafik Çizici:

Görme engellilerin eğitiminde grafikleri çizmelerini veya anlamalarını sağlayan bir araçtır. Kabartma grafik çizici, kağıda kabartma şekilde grafik çizebilen veya hazır grafikleri kabartma şekilde yansıtabilen bir cihazdır.

Kabartma Baskılı Haritalar:

Görme engellilerin coğrafya dersinde haritaları öğrenmelerini sağlayan bir araçtır. Kabartma baskılı haritalar, haritaların kabartma şekilde basıldığı kağıtlardır. Görme engelliler bu haritaları dokunarak inceleyebilirler.

Kabartma Baskılı Resimler:

Görme engellilerin eğitiminde sanat dersinde resimleri öğrenmelerini veya yapmalarını sağlayan bir araçtır. Kabartma baskılı resimler, resimlerin kabartma şekilde basıldığı kağıtlardır. Görme engelliler bu resimleri dokunarak inceleyebilirler veya kendileri de kabartma şekilde resim yapabilirler.

Braille Notaları:

Görme engellilerin müzik dersinde notaları öğrenmelerini veya yazmalarını sağlayan bir araçtır. Braille notaları, notaların Braille yazı sistemiyle gösterildiği kağıtlardır. Görme engelliler bu notaları dokunarak okuyabilirler veya kendileri de Braille yazı kalemi veya daktilo ile nota yazabilirler.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir