Erişilebilirlik Danışmanlığı Hizmetleri

Türkiye’de her il veya ilçe nüfusunun %12,29’unu, genel nüfusun da yaklaşık 9 milyonunu çeşitli sınıflarda engelli bireyler oluşturmaktadır. Engellilikle ilgili konular, anne-baba-kardeş-eş ve çocuklarla yaklaşık 30 milyon kişiyi direkt olarak ilgilendirmektedir. 2004 ve 2005 yılında çıkarılan 5216 ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile 5378 sayılı Engelliler Kanunu’nda engellilerin, engelli hale gelmiş yaşlıların, onlara bakan kişilerin ve ailelerinin hayatın her alanına eşit katılabilmeleri için engelsiz, erişilebilir, ulaşılabilir mimari çevre düzenlemeleri başta olmak üzere belediyelere birtakım zorunlu görevler verilmiştir.

görme engellilerin ve ortopedik engellilerin çizimleri ve onların hayatını kolaylaştıracak, erişilebilirlik düzenlemelerinden bazılarının tasvirleri; rampa, rehber köpek vb. gibi.

[safir_mainheading title=”ENGELSİZ KENTLERDE MUTLU YAŞAM EĞİTİMLERİ” icon=”kurumsal”]

Belediyelerin, ilgili kanunun çıkış tarihinden sonraki her mimari uygulamada, toplu taşıma araçlarının düzenlenmesinde, kamu binalarının, konut, sosyal yaşam alanlarının, otel, lokanta, kafe vb. yerlerde engelsiz, erişilebilir mimari tasarım ölçülerini dikkate alarak ruhsatlandırma yapması, denetlemelerini ve inşalarını buna göre şekillendirmesi zorunlu kılınmıştır. Maalesef üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala belediyeler ilgili kanunu uygulamamaktadır. Sorunun kaynağı, uygulayıcıların yeterince bilgi sahibi olmayışı ve engellilerin hayata katılımı için yapılması gerekenler konusunda yanlış zihniyete sahip olmalarıdır. Engelli malzemeleri ofisi olarak biz de zihniyetleri doğru şekilde değiştirip, engelleri kaldırmak için eğitimler düzenlemeye karar verdik. Tüm belediye çalışanlarının bu eğitimleri almaları tek çözüm yolu olarak görülmektedir:

Verdiğimiz eğitimler iki ana başlık altında şöyle özetlenebilir:

– Engelsiz Erişilebilir Kentler İçin Mimari Düzenlemeler ve Uygulamalar Eğitimi
– Engelliler, Yaşlılar ve Aileleri İçin Yapılması Gereken Sosyal Destek Hizmetleri

Eğitim sürecimiz ise adım adım şöyle ilerlemektedir:

▬ Projenin İlgililere Tanıtımı

– Başkan, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, meclis üyelerine proje amacının anlatılması
– Birim müdürleri ve müdür yardımcılarına eğitimler ve eğitim planlaması
– Belediyenin ve ilgili görevlilerin kanuni sorumluluklarının anlatılması

▬ Kentin Mimari Erişilebilirlik, Ulaşılabilirlik Durumunun İncelenmesi

– Kentin cadde, sokak, kamu binası, sosyal tesislerinin erişilebilirlik, ulaşılabilirlik konusunda incelenmesi – Kentin saha incelemesi ile fotoğraflanması, video çekilmesi ve rapor olarak hazırlanması

▬ Birimlerin Eğitimi

Bağlı oldukları Başkan Yardımcılıklarına göre; Fen İşleri, Park Bahçeler, Çevre ve Temizlik, Plan ve Proje, İmar ve Şehircilik, Emlak ve İstimlak, Ulaşım, Teknik Hizmetler, Ruhsat ve Denetim, Zabıta, Destek Hizmetleri birim çalışanlarına:

-Türkiye’de il ve ilçelerdeki engellilerin sayısal durumu
-Engel oluşturan mimari çevre nedeniyle, eğitim, iş ve sosyal hayata katılım, sağlık hizmetleri konusunda uğradıkları hak kayıpları hakkında brifing verilmesi
-Engelliliğin toplum ve toplum hizmetindeki kamu görevlileri tarafından kabulünde yaşanan sorun ve çözümleri
Engelsiz mimari erişilebilirlik, ulaşılabilirlik kanunları ve belediyelere getirdiği zorunluluklar, verdiği sorumluluklar
-Kaldırım genişliği, rampa genişliği, rampa eğimi, asansörler, kapılar ve diğer mimari ölçülerde uygulanması zorunlu ilgili kanunlar ve TSE ölçüleri
-Ruhsatlandırma ve denetimlerde, erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik standartlarına göre dikkat edilmesi gerekenler
– Konut, iş yerleri, sosyal mekanlar, oteller, restoranlar, pastanelerde uyulması gereken engelsiz evrensel tasarım ölçüleri ve zorunlu TSE standartları
– Doğru ve yanlış uygulama örnekleri. Daha mutlu bir kent yaşamı için çözüm önerileri

Basın Yayın ve Halklar İlişkiler, Kültür ve Sosyal İşler, Sağlık, Aile, İnsan Kaynakları, Eğitim, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve Mali Hizmetler birim çalışanlarına:
– Engellilerin, yaşlıların, onlara bakan kişilerin ve ailelerinin hayata katılımında belediyelerin görevleri
– Engelliler ve yaşlılar için kanuni yardımlar ve yönetmelikler
– Yaklaşımın, sosyal yardım alan zavallı birey düşüncesinden eşit yaşam hakkı olan birey düşüncesine geçiş için zihniyetlerin değiştirilmesi
– Çözüm sürekli yardım etmek mi, hayata katılım sağlamak mı, hayata katılım nasıl olmalıdır gibi soruların sorulması ve bunlara uygun cevapların aranması
Engellilerin eğitim, iş, sanat ve sosyal hayata katılımı için belediyelerin görevleri ve örnek projeler
– İl ve ilçe genelinde engelli ve yaşlıların hane taraması ile veri bankasının oluşturulması
– Evlere hizmetler sunulması veya hayata katılım için haneye özel çözümler geliştirilmesi
– Engellilik ve yaşlılık konusunda toplumun gönüllü destekçi hale getirilmesi için örnek çalışmalar tasarlanması
– Sürekliliği olan ve uygulanması gerekli olan proje tavsiyeleri

▬ Projenin Doğru Olarak Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

– Belediyenin tüm çalışmalarında ve etkinliklerinde engelsiz erişilebilir kent ve bir arada mutlu hayat projesine uygunluğu, sürekli bilgilendirme, yönlendirme ve uygulama denetimleri ile sağlanacak. Yeni iş ve imalatlarda bilgilendirme ve denetimler yapılacak, eğitimlerden sonra da danışmanlık hizmetimiz sürekli devam edecektir.

[safir_list]

  • Eğitimler maksimum 50’şer kişilik gruplarla yapılabilmektedir.
  • Eğitimlerin süresi en az 2 saattir. Ve 1 kez ara verilmektedir.
    [/safir_list]

Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

[maxbutton id=”3″ url=”https://wa.me/905325148681?text=Web%20sitenizden%20ulaşıyorum.%20Erişilebilirlik%20danışmanlığınız%20için%20fiyat%20teklifinizi%20iletir%20misiniz?” ]