Blog

Bedensel Engelli Çocuklar ve Özellikleri

Bedensel Engelli Çocuklar

Bedensel engelli çocuklar, bedensel bir engelin varlığı nedeniyle hareket etme veya fiziksel aktivitelere katılma konusunda zorluklar yaşayan çocuklardır. Bedensel engeller, doğuştan gelen durumlar veya bir kazanın sonucunda oluşabilecek sakatlıklar gibi farklı nedenlere dayanabilir. Bu engeller, bireyin motor becerilerini, güç ve dengeyi etkileyebilir.

Bedensel engeli bulunan çocuklar, doğuştan ya da hastalık sonucu ortaya çıkan engelleri kapsayan ve çocuğun eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen her türlü fiziksel durum olarak tanımlanabilir. Okul çağındaki çocukların %3’ünün bedensel engelli oldukları bilinmektedir. Bedensel engelli çocuklar, hatalı fonksiyon gören duyusal alıcılara ya da fonksiyon görme yeteneklerini sınırlayan kas sistemine sahip olabilirler. Bir ya da birden fazla ek engelli sahip olabilirler.

Bedensel engeli bulunan çocuklar, kalp-dolaşım rahatsızlıkları, sinir-kas sistemi bozuklukları, kas-iskelet sistemi bozuklukları ve akciğer problemi olanlar olmak üzere çeşitli alt gruplara ayrılabilirler. Bedensel engeli bulunan çocukların eğitimleri için gelişimsel beden eğitimi programlarına katılmaları önemlidir. Bu programlar, engelli çocukların duyusal, kardiyo-vastüler, nörolojik ve ortopedik sınırlılıklarını telafi edebilmelerine yardımcı olur.

Bedensel Engelli Çocuklara Yönelik Destek Ve Hizmetler

Bedensel engeli bulunan çocuklara yönelik destek ve hizmetler aşağıdaki şekillerde olabilir:

Tıbbi Müdahale ve Rehabilitasyon

Bedensel engeli bulunan çocuklar, tıbbi müdahalelere ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler. Bu hizmetler, cerrahi operasyonlar, fizyoterapi, konuşma terapisi ve ergoterapi gibi uygulamaları içerebilir. Bu müdahaleler, çocuğun motor becerilerini ve fonksiyonlarını iyileştirmeye, günlük aktivitelerde bağımsızlığını artırmaya ve yaşam kalitesini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Eğitim ve Öğretim

Bedensel engelli çocuklar, özel eğitim ve öğretim programlarına katılarak çeşitli becerileri öğrenebilirler. Bu programlar, bireye uygun öğrenme metotları, özel destekleyici araçlar veya teknolojik çözümler kullanarak öğrenme süreçlerini kolaylaştırabilir.

Fiziksel Erişilebilirlik

Bedensel engeli bulunan çocukların yaşadığı çevrelerin fiziksel erişilebilirliği büyük önem taşır. Evler, okullar, oyun alanları ve toplum mekanları, rampalar, asansörler, engelsiz tuvaletler ve uygun düzenlemelerle engelli çocukların erişimini kolaylaştırmak için adapte edilmelidir.

Teknolojik Yardımcı Araçlar

Özel teknolojik araçlar ve yardımcı cihazlar, bedensel engelli çocukların günlük yaşam aktivitelerini destekleyebilir. Örneğin, tekerlekli sandalyeler, protezler, desteği kontrol edilebilen ayakta durabilen cihazlar, iletişim araçları (örneğin, ses tanıma yazılımı veya işaret dili çevirmeni) gibi teknolojik çözümler bedensel engeli bulunan çocuklar için faydalı olabilir.

Psikososyal Destek

Bedensel engelli çocuklar ve aileleri, psikososyal destek hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler. Bu hizmetler, duygusal ve sosyal destek sağlayarak, çocukların özgüvenini artırabilir ve ailelerin zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Bedensel Engelli Çocukların Hakları Nelerdir?

Bedensel engelli çocukların hakları, eşit fırsatlara erişim, eğitim, sağlık hizmetleri, katılım ve engellilik konusunda ayrımcılığın önlenmesi gibi temel alanlarda ulusal yasalar ve uluslararası sözleşmelerle korunmaktadır. Bedensel engeli bulunan çocuklara yönelik destek ve hizmetlerin sağlanması, çocukların potansiyellerini maksimize etmelerini ve topluma tam katılımlarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bedensel Engelli Çocukların Dini Sorumlulukları Var Mıdır?

Bedensel engelli çocukların dini sorumlulukları ise akıl ve büluğ (ergenlik) şartlarına bağlıdır. Akıllı olup, ergenlik yaşına da gelince, ibadetlerini yapmak ve günahlardan da sakınmak şeklinde özetleyebileceğimiz mükellef olma dönemi başlamış olur. Bedensel olarak engelli, ama aklı yerindeyse, o kimse sağlıklı insanlar gibi tüm ibadetlerden sorumludur. Ancak ibadetlerini, sağlıklarının elverdiği şekilde yerine getirirler. Örneğin abdest alamayanlar teyemmüm yaparlar, ayakta duramayanlar oturarak namaz kılarlar, oruç tutamayanlar fidye verirler vb. Bedensel engelli çocukların istedikleri halde yapamadıkları ibadetlerden dolayı günaha girmiş olmazlar. Aksine zor şartlara ve bedensel engellere rağmen ibadetlerini yerine getirdikleri için ayrıca mükafatını göreceklerdir.

Bedensel Engelli Çocukların Eğitimi

Bedensel engeli bulunan çocukların eğitimi için farklı modeller ve yöntemler kullanılabilir. Bunlardan biri “kaynaştırma eğitimi” dir. Kaynaştırma eğitimi, bedensel engeli bulunan çocukların normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ve aynı programda eğitim almalarıdır. Kaynaştırma eğitiminin amacı, bedensel engelli çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek, kendilerine güven duymalarını sağlamak, akran ilişkilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını kolaylaştırmaktır. Kaynaştırma eğitiminin başarılı olabilmesi için okul binalarına ulaşım yollarının, okul içi derslik ve mekan düzenlemesinin engelli gereksinimleri göz önünde tutularak yapılması gerekir. Ayrıca öğretmenlerin, velilerin ve diğer öğrencilerin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının olumlu olması da önemlidir.

Bedensel engeli bulunan çocukların eğitimi için bir diğer model ise “özel eğitim” dir. Özel eğitim, bedensel engelli çocukların bireysel özellikleri, gereksinimleri ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanan özel programlarla eğitim almalarıdır. Özel eğitimin amacı, bedensel engeli bulunan çocukların gelişim alanlarında var olan eksiklikleri gidermek, güçlü yönlerini ortaya çıkarmak, bağımsızlık becerilerini kazandırmak ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Özel eğitim, bedensel engeli bulunan çocukların özel gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmış okullarda ya da sınıflarda verilebileceği gibi, evde ya da hastanede de verilebilir. Özel eğitimde öğretmenlerin, bedensel engelli çocukların fiziksel gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekir.

 

.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir