Blog

Görme Engelliler Öğretmenliği ve Görevleri

Görme Engelliler Öğretmenliği ve Görevleri

Görme engelliler öğretmenliği, görme engelli bireylerin eğitimi ve gelişiminde önemli bir rol oynayan öğretmenleri ifade etmektedir. Bu alan, görme engelli bireylere uygun eğitim materyalleri ve yöntemleri kullanarak onların öğrenme ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmayı amaçlar.

Görme engelliler öğretmenliği, görme engeli bulunan bireylere özel eğitim verecek ve bu alanda uzmanlaşacak öğrencilerin eğitildiği bir bölümdür. Bu bölüm, üniversitelerde “Özel Eğitim Öğretmenliği” adı altında eğitim vermektedir. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde öğrenciler, özel eğitimin temel kavramları, görme engellilerin eğitsel değerlendirmesi, görme engellilerin eğitimi, görme engellilerde okuma-yazma öğretimi, Braille alfabesi gibi dersler alırlar. Bölümü bitiren mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, sosyal hizmet kuruluşlarında görme engelli bireylerin eğitimine katkı sağlayabilirler.

Görme Engelliler Öğretmenlerinin Görevleri Nelerdir?

Görme engelliler öğretmenliği, görme yeteneği kısıtlı olan bireylerin eğitimine odaklanan bir meslek dalıdır. Görme engelli öğretmenler, bu özel öğrencilere uygun öğretim materyalleri, teknolojik araçlar ve öğrenme yöntemleri ile destek sağlamak amacıyla eğitim sistemine dahil olurlar.

Görme engelliler öğretmenleri, görsel materyalleri yerine dokunma, işitme ve diğer duyusal yöntemleri kullanarak öğretim yapma becerisine sahiptirler. Braille alfabesi, kabartma haritalar, sesli kitaplar ve konuşan hesap makineleri gibi özel araçlar ve gereçlerle birlikte çalışırlar. Ayrıca, teknolojik gelişmeler sayesinde elektronik Braille cihazları, bilgisayar yazılımları ve sesli okuma sistemleri gibi yardımcı araçlar da kullanılmaktadır.

Görme engelliler öğretmenleri aynı zamanda, öğrencilerin bağımsızlık becerileri ve yerleşik toplumsal normlar konusunda da destek olurlar. Günlük yaşam becerileri, oryantasyon ve mobilite eğitimi gibi alanlarda da rehberlik sağlarlar. Bu şekilde, öğrencilerin sosyal hayata uyumu ve özgüvenlerinin gelişmesi hedeflenir.

Görme engelliler öğretmenleri, her bir öğrencinin ihtiyaçlarını dikkate alan bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlar ve uygularlar. Bu programlar, öğrencilerin akademik başarılarını en üst seviyede tutmayı amaçlar. Aynı zamanda, öğrencilerin bireysel ilgi ve yetenekleri gözetilerek kişisel gelişimlerini desteklerler.

Görme engelliler öğretmenliği, bu öğretmenlere özgü bir yeterlilik gerektirmektedir. Bu nedenle, bu alanı takip etmek isteyen öğretmen adayları, özel eğitim programlarına ve uzmanlaşmış eğitimlere katılarak bu konuda uzmanlaşabilirler.

Görme Engelliler Öğretmeni Nasıl Olunur?

Görme engelliler öğretmeni olmak istiyorsanız, şu adımları izlemeniz gerekiyor:

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) girip başarılı olmak ve “Görme Engelliler Öğretmenliği” lisans programı için yeterli (YGS-4) puanı almak,

– Üniversitelerin Eğitim Fakültesi, ” Görme Engelliler Öğretmenliği” bölümünde 4 yıl süreyle eğitim almak,

– Eğitim süresince, görme engellilerle ilgili derslerin yanı sıra, kabartma yazı ile okuma ve yazmayı, görme engelliler için özel öğretim yöntemleri, davranış değiştirme gibi konularda bilgi ve beceri kazanmak,

– Mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görme engelli öğrencilere eğitim vermek.

Bu mesleği yapabilmek için; üst düzeyde genel yeteneğe sahip, sözel yeteneği gelişmiş, sosyal bilim konularına ilgili ve başarılı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmanız gerekir.

Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Dersleri

Görme engelliler öğretmenliği bölümü, özel eğitimin temel kavramları, görme engellilerin eğitsel değerlendirmesi, görme engellilerin eğitimi, görme engellilerde okuma-yazma öğretimi, Braille alfabesi gibi dersleri içerir. Bölümde ayrıca öğrenciler, özel eğitimde değerlendirme, öğretim ilke ve yöntemleri, öğretim teknolojileri, bilimsel araştırma yöntemleri, eğitimde bilişim teknolojileri gibi dersler de alırlar.

Unutmayın ki, görme engelli bireylerin eğitimi, onların hayatlarını olumlu yönde etkileyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle, görme engelliler öğretmenliği, bu bireylerin yeteneklerini ortaya çıkararak onlara hayatta başarılı olma fırsatı sunan bir meslektir.

Görme engelliler öğretmeni olarak karşılaşabileceğiniz zorluklar

– Görme engelli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, uygun öğretim yöntemleri ve materyalleri seçmek ve uygulamak,

– Görme engelli öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek, onlara kişilik kazandırmak ve hayata hazırlamak,

– Görme engelli öğrencilerin okul ve çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak, onlara bağımsız hareket etmeyi, trafik kurallarını, baston kullanmayı öğretmek,

– Görme engelli öğrencilerin aileleriyle iş birliği yapmak, onlara rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek,

– Görme engelli öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirmek, gelişim raporları hazırlamak ve takip etmek,

– Görme engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle iletişim kurmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir