Blog

Görme Engelliler İçin Yapılan Çalışmalar Nelerdir?

Görme Engelliler İçin Yapılan Çalışmalar

Görme engelliler için yapılan çalışmalar, onların yaşam kalitesini artırmak, bağımsızlıklarını sağlamak, toplumsal katılımlarını kolaylaştırmak ve eğitim olanaklarından yararlanmalarını desteklemek için çeşitli alanlarda gerçekleştirilen projeler, ürünler, hizmetler ve uygulamalardır.

Görme engelliler için yapılan çalışmalar geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu çalışmalar, engellilerin yaşam kalitesini artırmak, bağımsızlıklarını desteklemek ve sosyal katılımlarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Görme Engelliler İçin Yapılan Çalışmalar

Eğitim ve Öğretim:

Görme engelli bireylere, okuma, yazma, matematik ve diğer becerileri öğrenmeleri için özel eğitim ve öğretim programları sunulur. Braille alfabesinin öğretimi, konuşma ve işitme becerileri, teknolojik araçların kullanımı gibi alanlarda destek sağlanır. görme engelliler için yapılan çalışmalar içerisinde en önemli maddelerden biri eğitim ve öğretimdir. Çünkü bu madde bireyin tüm hayatını etkilemektedir.

Teknolojik Gelişmeler:

 

Görme engellilere yönelik teknolojik gelişmeler ve araçlar, günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırır. Örneğin, ekran okuyucu yazılımlar, metinleri sesli olarak okumak için kullanılırken, elektronik braille satırları, dokunsal olarak braille alfabesini okuma yeteneği sağlar. Aynı zamanda ev içinde günlük yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlamak için konuşan saatler, tartılar, termometreler, hesap makineleri, renk tanıyıcılar, kabartma cetveller, Braille etiketler vb. ürünler üretilmiştir.

Erişilebilirlik:

Görme engelliler için yapılan çalışmalar çevresine erişimlerini ve bağımsızlıklarını artırmak için fiziksel mekanlar ve toplu taşıma gibi alanlarda erişilebilirlik önlemleri alınır. Örneğin, yollar ve binalar için gerekli düzenlemeler yapılır, çağrı butonlarına sesli talimatlar eklenir. Dış mekanlarda bağımsız bir şekilde hareket etmelerini sağlamak için hissedilebilir kılavuz yüzeyler ve uyarıcı işaretler gibi ürünler üretilmiştir.

Eğlence mekanlarında, müzelerde, tiyatrolarda, sinemalarda vb. yerlerde keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için sesli rehberlik sistemleri, kabartma baskılar, Braille alfabesi ile yazılmış kitaplar ve broşürler gibi ürünler sunulmuştur.

Mesleki Destek:

Görme engelliler için yapılan çalışmalar, istihdam ve mesleki gelişim konularında destek sağlanır. İş arama ve iş yerinde uyum, mesleki eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri ile desteklenirler.Görme engellilerin iş yaşamına entegre olabilmeleri için Braille klavyeli bilgisayarlar, konuşan yazılımlar, kabartma grafik çiziciler vb. araç gereçler üretilmiştir.

Rehberlik ve Danışmanlık:

Görme engelliler için yapılan çalışmalar bireylere, yaşam becerileri, duygusal destek, toplumla etkileşim ve özgüven geliştirme gibi konularda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulur.

Toplumsal Farkındalık:

Görme engellilikle ilgili toplumsal farkındalığı artırmak için bilgilendirici faaliyetler, seminerler, etkinlikler ve kampanyalar düzenlenir. Bu çalışmalar, engellilik konusunda doğru bilgilerin yayılması ve engellilerle toplum arasındaki etkileşimin artırılması için önemlidir.

Görme engellilerin sağlıklı yaşamlarına devam edebilmek için göz sağlığı kontrolleri, görme eğitimi, görme kalıntısını işlevsel olarak kullanmayı öğrenme gibi hizmetler verilmiştir

Bu çalışmalar, görme engelli bireylerin günlük yaşamda daha bağımsız olmalarını, eğitim, iş, sosyal hayat ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, görme engellilikle ilgili hukuki ve düzenleyici çerçevenin oluşturulması ve engellilerin haklarının korunması için de çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Görme Yetersizliği Olan Kişiler İçin Neler Yapılabilir?

Kişinin görme yetersizliğinin derecesine, nedenine ve yaşam koşullarına göre onun için yapılabilecek şeyler değişebilir. Ancak genel olarak, görme yetersizliği olan kişiler için şunlar yapılabilir:

Görme yetersizliğinin teşhis ve tedavisi için düzenli olarak göz doktoru veya optometriste başvurulmalıdır. Görme yetersizliğinin nedenine bağlı olarak, gözlük, kontakt lens, ilaç, cerrahi veya görme eğitimi gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Görme yetersizliği olan kişilerin günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri için evde ve dışarıda uygun araç gereçler kullanılmalıdır. Örneğin, konuşan saatler, tartılar, termometreler, renk tanıyıcılar, kabartma cetveller, Braille etiketler, akıllı bastonlar, konuşan navigasyon sistemleri vb. ürünler görme yetersizliği olan kişilere yardımcı olabilir.

Görme yetersizliği olan kişilerin sosyal ve kültürel aktivitelere katılımları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Örneğin, sesli rehberlik sistemleri, kabartma baskılar, Braille alfabesi ile yazılmış kitaplar ve broşürler gibi ürünler görme yetersizliği olan kişilerin eğlence mekanlarında, müzelerde, tiyatrolarda, sinemalarda vb. yerlerde keyifli vakit geçirmelerini sağlayabilir.

Görme yetersizliği olan kişilerin eğitim ve iş yaşamına entegre olmaları için özel eğitim veya destek eğitim hizmetlerinden yararlanılmalıdır. Örneğin, Braille klavyeli bilgisayarlar, konuşan yazılımlar, kabartma grafik çiziciler vb. araç gereçler görme yetersizliği olan kişilerin akademik becerilerini geliştirmelerine ve iş bulmalarına yardımcı olabilir.

Görme yetersizliği olan kişilere saygılı ve anlayışlı davranılmalıdır. Onların ihtiyaçlarına duyarlı olunmalı ve istedikleri takdirde yardım edilmelidir. Onların bağımsızlıklarını kısıtlayacak veya onları küçük düşürecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Hayata tutunmaları ve pozitif bir yaşam sürmeleri için destek olunmalıdır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir