Blog

Görme Engellilere Devlet Yardımı Sağlanıyor Mu? Bu Yardımlar Nelerdir?

görme engellilere devlet yardımı

Görme engellilere devlet yardımı, çeşitli kanun ve yönetmelikler kapsamında verilmektedir. Bu bireylerin hem maddi hem de manevi alanda desteklenmeleri, teşvik edilmeleri, hayatlarını pozitif devam ettirmeleri için devlet birçok alanda yardım sağlamaktadır.

Görme engellilere devlet tarafından çeşitli yardımlar sağlanmaktadır. Bu yardımlar ülkeden ülkeye ve yerel düzenlemelere göre farklılık gösterebilir. Genel olarak, görme engelli bireyler için sağlanan yardımlar onların hayatını düzenlemeye ve kolaylaştırmaya yönelik olmaktadır.

Görme Engellilere Devlet Tarafından Sağlanan Yardımlara Örnekler

Bakım, sağlık ve rehabilitasyon yardımları

Görme engellilere devlet yardımı içerisinde evde bakım hizmetleri, sağlık kontrolleri, tedaviler ve rehabilitasyon olanaklar yer almaktadır. Bazı ülkelerde daha spesifik olarak görme engellilere özel sağlık sigortaları da mevcut olabilir. Görme engelli bireylerden bakıma ihtiyacı olanlar için devlet evde bakım desteği vermektedir.

Evde bakım desteği, başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olan engellilere, bakımını üstlenen kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen bir destektir. Bu destek için engelli bireyin gelir testi raporu, engelli sağlık kurul raporu ve bakım heyeti raporu ile başvurması gerekmektedir

Eğitim ve istihdam yardımları

Görme engellilere devlet yardımı eğitim ve mesleki eğitim hizmetlerini de kapsamaktadır. Devlet, özel okullar, özel eğitim programları, iş bulma ve işe yerleştirme hizmetleri gibi konularda yardımcı olabilir.

Ulaşım ve mobilite yardımları

Görme engellilere devlet yardımı kapsamında verilen özel ulaşım hizmetleri, rehberlik hizmetleri, beyaz bastonlar ve diğer mobilite yardımları sağlanabilir. Bazı ülkelerde özel indirimli veya ücretsiz toplu taşıma imkanları da sunulabilir.

Finansal yardımlar

Görme engellilere devlet yardımı içerisinde bireylere maddi destek sağlamak amacıyla çeşitli finansal yardım programları mevcuttur. Bu yardımlar, bakım masraflarını karşılayan aylık ödemeler, engelli aylığı veya bakım parası gibi şekillerdedir.

Finansal yardımlar içerisinde yer alan yardımlar:

Engelli aylığı: Görme engellilere devlet yardımı, sosyal güvencesi olmayan ve muhtaç durumda olan engellilere, engel oranlarına göre belirlenen bir aylık ödenmektedir. Bu aylık 2022 sayılı Kanun kapsamında verilmektedir. Başvuru için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat edilmelidir.

Engelli aylığı için başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Sosyal güvencesi olmamak.

Muhtaçlık durumunu belgelemek, bunun için hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir.

Engel oranının %40 ve üzeri olması, bunun için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan engelli sağlık kurul raporuna sahip olmak gerekmektedir.

Başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli olması, bunun için bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir.

Başvuru için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat edilmelidir. Başvuru sonucu en geç bir ay içinde bildirilmektedir.

Muhtaç aylığı: Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen bir başka aylık türüdür. Bu aylık için engelli bireyin %40 ve üzeri engel oranına sahip olması, sosyal güvencesi ve geliri olmaması, bakım altına alınmamış olması ve muhtaçlık durumunu belgelemesi gerekmektedir.

Muhtaçlık durumunu belgelemek için;

Gelir testi raporu almak gerekmektedir. Bu rapor, hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak hazırlanan bir belgedir. Bu rapor için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmanız gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etmek gerekmektedir. Bu vakıf, muhtaçlık durumunuzu değerlendirerek size bir karar verecektir. Karar olumlu ise engelli aylığı için başvuru yapabilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir. Eğer muhtaçlık aylığı almak istiyorsanız, bu kuruma başvurmanız gerekmektedir. Bu aylık için engelli bireyin %40 ve üzeri engel oranına sahip olması, sosyal güvencesi ve geliri olmaması, bakım altına alınmamış olması ve muhtaçlık durumunu belgelemesi gerekmektedir.

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

Engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek amacıyla BM tarafından kabul edilen bir sözleşmedir. Ülkemiz bu sözleşmeyi 2009 yılında onaylamıştır. Sözleşme ile engellilik konusunda tüm toplumsal taraflara yönelik olarak bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmesi, engellilerin haklarının tüm politika ve programlarda bütüncül bir anlayışla korunması ve teşvik edilmesi, engellilerin haklarını ihlal eden her türlü uygulamaya son verilmesi ve özellikle de her hakkın kullanımı bakımından engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele için gerekli tedbirlerin alınması öngörülmektedir. Hak ihlali yaşayan engelli bireyler, iç hukuk yollarını tüketmek koşuluyla Engelli Hakları Komitesi’ne bireysel başvuru yapabilir.

Bu yardımların detayları ülkeden ülkeye ve yerel düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, görme engelli bireylerin yerel kamu hizmetleri, sosyal yardım kurumları veya engelliler için hizmet veren derneklerle iletişime geçmeleri önemlidir. Bu kurumlar, görme engelli bireylere yönelik sunulan yardım ve destek programları hakkında en güncel bilgileri sağlayacaktır.

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir