Blog

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Özellikleri

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Özellikleri

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin farklı özellikleri olabilir. Bu özellikler, öğrencinin bireysel öğrenme gereksinimlerinden kaynaklanabilir.

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin  Özellikler Nelerdir?

Öğrenme Veya Zihinsel Engel

Bu öğrenciler zihinsel yetersizlik, zeka geriliği veya öğrenme bozukluğu gibi durumlar nedeniyle özel eğitim ihtiyacı duyabilir. Öğrenme veya zihinsel engel, bireyin öğrenme, anlama, iletişim ve günlük yaşam becerilerinde akranlarına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermesi durumudur. Öğrenme engeli olan bireyler, öğrenme sürecinde güçlük çekerler, ancak zeka düzeyleri normaldir.

Zihinsel engeli olan bireyler ise, zeka düzeyleri ortalamanın altındadır ve uyum sağlama alanlarında yetersizlik gösterirler. Öğrenme veya zihinsel engelin nedenleri genetik, çevresel veya gelişimsel faktörlere bağlı olabilir. Öğrenme veya zihinsel engeli olan bireylerin eğitim ve destek ihtiyaçları vardır.

Öğrenme engeli olan bireyler, özel öğretim yöntemleri ve materyalleri ile öğrenmeleri kolaylaştırılabilir. Zihinsel engeli olan bireyler ise, eğitilebilir veya öğretilebilir olarak sınıflandırılabilir ve bireyselleştirilmiş eğitim programları ile gelişimleri desteklenebilir.

Dil Ve Konuşma Bozuklukları

Bunlar konuşma bozukluğu, ifade ve anlama sıkıntısı yaşama veya dil gelişiminde gecikme gibi durumları içerebilir. Dil ve konuşma bozuklukları, bireyin konuşulanları anlama ve kendini ifade etme becerilerinde akranlarına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermesi durumudur. Dil ve konuşma bozuklukları, farklı nedenlerle ve farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

İşitme Veya Görme Bozukluğu

İşitme veya görme kaybı yaşayan öğrenciler, özel eğitim ihtiyacı duyabilir ve bu öğrencilere uygun iletişim ve öğrenme stratejileri uygulanabilir. İşitme veya görme bozukluğu, bireyin sesleri veya şekilleri algılama ve anlama becerilerinde akranlarına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermesi durumudur.

İşitme veya görme bozukluğu, doğuştan, kalıtımsal, enfeksiyonel, travmatik, ilaçsal, yaşlılık gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabilir

Davranışsal Veya Duygusal Bozukluklar

Bu öğrenciler, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), otizm spektrum bozukluğu (ASD) veya duygusal düzenleme sorunları gibi davranışsal ve duygusal zorluklar yaşayabilir.

Davranışsal veya duygusal bozukluklar, bireyin normal davranış kalıplarından sapması ve duygu durumunda anormal değişiklikler yaşamasıdır. Bu tür bozukluklar, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir ve genellikle psikolojik, sosyal ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır

Motor Beceri Bozuklukları

Öğrenciler, kas gücü ve koordinasyon bozuklukları nedeniyle özel eğitim ihtiyacı duyabilirler. Örneğin, serebral palsi veya omurilik zedelenmesi gibi durumlar bu kategoriye girebilir.

Bu listede belirtilenler sadece birkaç örnektir ve her öğrencinin bireysel durumu farklı olabilir. Öğrencinin özel eğitim ihtiyacı belirlenirken, çoklu faktörler dikkate alınır ve bu süreç çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre yapılmalıdır.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin özellikleri, bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren öğrencilerdir. Bu farklılık, zihinsel, fiziksel, duyusal, davranışsal veya sosyal alanlarda olabilir.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ortak bir özelliği ise, genel eğitim ortamlarından yeterince yararlanamamaları ve özel eğitim ve destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duymalarıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimine erken yaşta başlanması ve bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanması esastır.Özel Eğitime İhtiyacı Olan

Öğrencilerin Aileleri İçin Yapılacaklar

Engelli çocukların aileleri için yapılması gerekenler, ailelerin hem çocuklarının hem de kendi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için desteklenmesidir. Bu destek, farklı alanlarda ve farklı kurumlar tarafından verilebilir. Engelli çocukların aileleri için yapılması gerekenler şunlardır:

– Ailelere, çocuklarının engel durumunu anlamaları, kabullenmeleri ve uyum sağlamaları için psikolojik ve sosyal destek verilmelidir.- Ailelere, çocuklarının gelişimini izlemeleri, erken müdahale programlarına katılmaları ve özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaları için bilgilendirme ve yönlendirme yapılmalıdır.
– Ailelere, çocuklarının bakımı, eğitimi, sağlığı, korunması ve sosyal hayata katılımı ile ilgili hak ve hizmetlerden haberdar edilmeli ve bu hizmetlere erişimleri kolaylaştırılmalıdır.
– Ailelere, çocuklarının bakımını üstlenirken karşılaştıkları zorlukları azaltmak için ekonomik destek sağlanmalıdır. Bu destek, engelli aylığı, evde bakım yardımı, vergi indirimi, ücretsiz seyahat hakkı gibi farklı şekillerde olabilir.

– Ailelere, çocuklarının bakımından dolayı iş hayatından uzaklaşmamaları veya geri dönebilmeleri için esnek çalışma saatleri, kreş imkanları, izin hakları gibi imkanlar sunulmalıdır.
– Ailelere, çocuklarının bakımını paylaşabilecekleri veya zaman zaman devredebilecekleri akraba, komşu, arkadaş gibi sosyal destek ağları oluşturulmalı veya güçlendirilmelidir.
– Ailelere, çocuklarının bakımını üstlenen diğer ailelerle iletişim kurabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri ve dayanışma içinde olabilecekleri platformlar sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir