Blog

Görme Engelli Bireylerin Toplumsal Entegrasyonu

görme engelli bireylerin toplumsal entegrasyonu

Görme engelli bireylerin toplumsal entegrasyonu, toplumda kendilerini güvende hissetmeleri, kabul edilmeleri, eşit haklara sahip olmaları ve sosyal hayatta yer almaları anlamına gelir.

Toplumsal entegrasyon için şunlar yapılabilir:
  1. Farkındalığın Artırılması: Toplumda görme engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve ihtiyaçları hakkında farkındalık yaratmak, bu bireylerin kabul edilmesine ve topluma entegre olmasına yardımcı olacaktır. Bu madde görme engelli bireylerin yaşama bağlılığını da arttırmaktadır.
  2. Eğitim: Görme engelli bireylerin eğitim alması, okuma-yazma öğrenmeleri, iş becerilerini geliştirmeleri ve meslek sahibi olmaları, toplumsal entegrasyonlarını kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda iş imkanlarını arttıracaktır. Alınan kaliteli bir eğitim iş yelpazesini de genişletecektir.
  3. İş Fırsatları: Görme engelli bireylere iş fırsatları sunulması, onların ekonomik bağımsızlıklarını sağlayacak, sosyal hayatta aktif rol almalarına yardımcı olacak ve toplumsal entegrasyonlarını kolaylaştıracaktır. Başka birine maddi açıdan bağlı olmadan hayatlarını idame etmeleri kendilerine olan güvenlerinin de artmasını sağlayacaktır.
  4. Barınma: Görme engelli bireylerin güvenli ve erişilebilir barınaklarda yaşamaları, onların toplumda aktif olarak yer almalarına ve entegrasyonuna katkı sağlayacaktır. Giriş çıkışların rahat olduğu çok fazla merdivenlerin olmadığı evler onlar için daha uygundur.
  5. Sosyal Etkinlikler: Görme engelli bireylerin sosyal etkinliklere katılmaları, onların diğer insanlarla etkileşimini artıracak ve toplumsal entegrasyonlarını kolaylaştıracaktır. Sosyal etkinlikler, spor, kültürel etkinlikler, sanat ve müzik gibi alanlarda olabilir.

Bunlar, görme engelli bireylerin topluma entegre olmalarına yardımcı olacak yöntemlerdir. Toplumda farkındalığın artırılması ve eşit haklara sahip olmaları, görme engelli bireylerin toplumsal entegrasyonu için en önemli adımlardan biridir.

Görme engelli bireylerin toplumsal entegrasyonu, görme engelli bireylerin toplumun diğer üyeleriyle eşit haklara ve fırsatlara sahip olmalarını sağlayan bir süreçtir. Görme engelli bireylerin toplumsal entegrasyonu için eğitim, istihdam, ulaşılabilirlik, sosyal hizmetler ve farkındalık gibi alanlarda destekleyici politika ve uygulamalar gereklidir. Görme engelli bireylerin toplumsal entegrasyonu hem engelli bireylerin hem de toplumun yararınadır. Görme engelli bireylerin toplumsal entegrasyonu sayesinde engelli bireyler kendilerine güven duyar, bağımsız yaşayabilir, ekonomik ve sosyal katkı sağlayabilir. Toplum da görme engelli bireyleri potansiyel suçlu veya acınacak kişiler olarak görmek yerine, yetenekli ve değerli bireyler olarak kabul eder.

Görme Engelli Bireylerin Toplumsal Entegrasyonu İçin Neler Yapılabilir ?

– Görme engelli bireylerin eğitimine önem verilmeli, erken yaşta uygun yöntem ve materyallerle eğitim almaları sağlanmalı. Yeteneklerine uygun bir mesleki eğitimin temeli erken yaşta atılmalı.

– Görme engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için mesleki eğitim ve rehberlik hizmetleri verilmeli, işverenlerin ve çalışanların görme engelli istihdamı konusunda bilinçlendirilmesi yapılmalı.

– Görme engelli bireylerin kamusal alanda rahat hareket edebilmeleri için ulaşılabilirlik standartlarına uygun düzenlemeler yapılmalı, görme engelliler için özel ulaşım araçları sağlanmalı.

– Görme engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmak için spor, sanat, kültür gibi alanlarda fırsatlar sunulmalı, görme engellilerin yetenek ve ilgilerine göre desteklenmeli.

– Görme engelli bireylerin toplumun değerli üyeleri olduğu farkındalığı yaratmak için medya, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları işbirliği yapmalı, görme engellilerin başarı öyküleri paylaşılmalı.

Görme Engelli Bireylerin Toplumsal Entegrasyonu İle İlgili Örnek Projeler Var Mı ?

Görme Engellilerin İş Yaşamına Entegrasyonu Projesi: Altı Nokta Körler Vakfı tarafından yürütülen bu proje, işverenlerin ve çalışanların görme engelli istihdamı konusunda bilinçlendirilmesi ve görme engelli istihdamının arttırılması amacını taşımaktadır. Proje kapsamında Ankara, Bursa, İstanbul ve Gaziantep’te eğitim seminerleri, bilgilendirme materyalleri ve tanıtım filmi hazırlanmıştır.

Görme Engelliler İçin Toplumsal Bir Kaynak Olarak Hâfızlık Projesi: Yunus Bucuka tarafından yürütülen bu proje, görme engelli hâfızların yaşantı ve deneyimlerini temele alarak, hâfızlığın görme engellilerin toplumsal entegrasyonunda önemli bir kaynak işlevi gördüğünü ortaya koymaktadır. Proje kapsamında görme engelli hâfızlarla nitel bir araştırma gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler akademik bir makale olarak yayınlanmıştır.

Sosyal Belediyecilik Kapsamında Engelli Bireylerin Entegrasyonu: İzmir İli Örneği Projesi: Derya Alimanoğlu Yemişci ve Gülşen Sarı Gerşil tarafından yürütülen bu proje, İzmir ilindeki engellilerin toplumsal entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik yerel yönetimlerin etkilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar ve projeler derinlemesine irdelenmiş ve elde edilen veriler akademik bir makale olarak yayınlanmıştır.

Toplumsal entegrasyonun sağlanması görme engelli bireylerin toplumsal bağlarını da kuvvetlendireceği gibi aidiyet hissi yaşamalarını sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir