Blog

Sosyal Hayatta Kör Bireylerin Maruz Kaldığı Ayrımcılık ve Bu Sorunu Çözmenin Yolları

görme engelli bireylere yapılan ayrımcılıklar

Görme engelli bireyler maruz kaldığı ayrımcılık yüzünden zor anlarla karşılaşmaktadırlar. Bu ayrımcılık, görme engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları engellerin en önemli sebeplerinden biridir. Ancak, bu sorun hala çözülebilir niteliktedir.

İşte bu sorunu çözmek için bazı yollar:
         Farkındalığın Artırılması:

Toplumda genel olarak farkındalığın artırılması, görme engelli bireylerin maruz kalabilecekleri ayrımcılık ve zorluklarla ilgili anlayışı artırabilir. Bu farkındalığın artırılması, tıpkı diğer farklı engelli gruplarındaki gibi önyargıları, ayrımcılığı ve yanlış inanışları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

       Erişilebilir Bilgilere Sahip Olması:

Görme engelli bireylerin erişilebilir bilgilere sahip olması, özellikle iş arama, açık artırma veya sosyal etkinlikler gibi konularda çok önemlidir. Bu bilgiler erişilebilir hale getirilerek, maruz kalınacak ayrımcılık en aza indirgenebilir.

         Eğitim ve İş:

Eğitim ve iş hayatında, görme engelli bireylerin sahip olduğu potansiyeli açığa çıkaracak düzenlemeler yapılmalıdır. Görme engellilerin eğitim alabilecekleri ve iş yapabilecekleri alanlar oluşturulmalı ve özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma şartları belirlenmelidir.

          Engelli Hakları ve Yasal Düzenlemelerin Etkinleştirilmesi:

Engelli hakları ve yasal düzenlemeler, görme engelli bireylerin sosyal hayatta maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele etmek için önemlidir. Yasal düzenlemeler, görme engelli bireylerin eğitim, iş hayatı ve sosyal etkinliklere katılımları gibi konularda ayrımcılığı önleyici tedbirler sağlar.

              Engelli Dostu Çevreler:

Engelli dostu çevreler, görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması anlamına gelir. Görme engelli bireylerin kullanabileceği engelsiz yol ve araçların, rampaların ve yaya geçitlerinin oluşturulması gibi düzenlemeler yapılmalıdır.

 

Sonuç olarak, görme engelli bireylerin maruz kaldığı ayrımcılığı ortadan kaldırmak için birçok farklı yöntem ve düzenleme uygulanabilir. Farkındalığın artırılması, erişilebilir bilgilere sahip olması, eğitim ve iş olanakları, engelli hakları ve yasal düzenlemelerin etkinleştirilmesi ve engelli dostu çevreler oluşturulması, görme engelli bireylerin hayatına katılımlarını artırarak ayrımcılığı en aza indirmekte yardımcı olacaktır.

Sosyal Hayatta Kör Bireylerin Maruz Kaldığı Ayrımcılık Ve Bu Sorunu Çözmenin Yolları

– Kör bireyler, sosyal hayatta eğitim, istihdam, ulaşım, sağlık, kültür gibi alanlarda çeşitli zorluklar ve engellerle karşılaşmaktadır. Bu zorluklar ve engeller, kör bireylerin toplumsal entegrasyonunu ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

– Kör bireylerin sosyal hayatta ayrımcılığa uğramasının temel nedenleri arasında; toplumun kör bireylere yönelik önyargıları, yanlış bilgileri ve tutumları; kör bireylerin haklarına ve ihtiyaçlarına yönelik yetersiz yasal düzenlemeler ve uygulamalar; kör bireylerin kendilerine güven duymaması ve haklarını savunmaması; kör bireylerin eğitim ve istihdam olanaklarından yeterince faydalanamaması sayılabilir.

– Kör bireylerin sosyal hayatta ayrımcılık sorununu çözmenin yolları arasında; toplumun kör bireylere yönelik farkındalığını ve duyarlılığını artırmak için eğitim, medya, sivil toplum kuruluşları gibi araçlardan yararlanmak gelir. Kör bireylerin haklarına ve ihtiyaçlarına yönelik yasal düzenlemeleri yapmak ve uygulamak için kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak; kör bireylerin kendilerine güven duymalarını ve haklarını savunmalarını sağlamak için psikolojik destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek; kör bireylerin eğitim ve istihdam olanaklarından faydalanmalarını sağlamak için uygun yöntem, materyal ve altyapı sunmak sayılabilir.

Kör Bireylerin Sosyal Hayatta Maruz Kaldığı Ayrımcılık Örnekleri

– Kör bireyler, eğitim sisteminde uygun yöntem ve materyallerin olmaması, öğretmenlerin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması, okul ortamının erişilebilir olmaması gibi nedenlerle ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bu durum, kör bireylerin eğitim başarısını ve mesleki gelişimini olumsuz etkilemektedir.

– Kör bireyler, istihdam piyasasında işverenlerin önyargıları, yanlış bilgileri ve tutumları nedeniyle ayrımcılığa uğramaktadır. İşverenler, kör bireylerin iş yapma kapasitesini düşük görmekte, işe alım ve terfi süreçlerinde kör bireyleri dışlamakta veya daha az ücret vermekte veya daha zor çalışma koşulları sunmaktadır.

– Kör bireyler, toplu taşıma araçları, kamu binaları, parklar, alışveriş merkezleri gibi kamusal alanlarda erişilebilirlik sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Kamusal alanlar, kör bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak tasarlanmamakta veya düzenlenmemekte, kör bireylerin bu alanlara ulaşımını ve kullanımını zorlaştırmaktadır.

Kör bireylerin sosyal hayatta ayrımcılık sorununu çözmek için şunları yapabiliriz:

– Kör bireylerin haklarına ve ihtiyaçlarına yönelik bilgileri arayıp bulup onlarla paylaşmak, kör bireylerin yaşadıkları zorlukları ve taleplerini daha iyi anlayabilirsiniz.

– Kör bireylerin sosyal hayatta ayrımcılık sorununu çözmek için yürütülen çalışma ve projeleri arayıp bulup onlarla paylaşabiliriz.. Böylece kör bireylerin toplumsal entegrasyonunu sağlamak için neler yapıldığını ve neler yapılması gerektiğini öğrenebilirsiniz.

– Kör bireylerin sosyal hayatta ayrımcılık sorununu çözmek için katkıda bulunabileceğimiz fırsat ve olanakları arayıp bulup onlarla paylaşabiliriz. Böylece kör bireylerin haklarını savunmak ve desteklemek için neler yapabileceğinizi görebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir