Blog

KÖRLER RÜYA GÖRÜR MÜ?

körler rüya görür mü

Görme engelli insanlar da yani körler rüya görür mü? Rüyalar gözle algılanan bir şey olmayıp, beyindeki karmaşık aktiviteler sonucu oluşur. Bu nedenle, kör insanların görmemesi rüya görme sürecini engellemez. Ancak, doğuştan kör olan kişilerin görsel rüyaları yoktur. Bunun yerine, diğer duyulara dayalı rüyalar görürler. Örneğin, işitme, dokunma ve koku gibi duyular ile ilgili rüyalar görebilirler. Ayrıca, geçirdikleri hayat deneyimleri de rüyalarına yansıyabilir.

Görme Engelli Bireyler Nasıl Rüya Görür?

Rüyalar, görsel uyaranlara dayanmayıp beyindeki karmaşık aktiviteler sonucu oluşur. Doğuştan kör olan insanların görsel rüyaları yoktur ancak diğer duyulara dayalı rüyalar görebilirler. Örneğin, işitme, dokunma ve koku gibi duyular ile ilgili rüyalar görülebilir. Körler rüya görür mü? sorusuna yanıt olarak, Kör insanlar ayrıca geçirdikleri hayat deneyimleriyle ilgili rüyalar da görebilirler.

Körler rüya görür mü sorusunun yanıtını ararken rüya süreci, uyku sırasında REM (hızlı göz hareketi) aşaması ile başlar. Bu aşamada beyindeki aktivite artar ve rüyalar oluşur. Kör kişilerin beyinleri de bu REM aşamasındaki aktivitelere yanıt verir. Bazı çalışmalar, kör insanların rüyalarında görsel olarak algılayamayacakları şeyleri bile görebildiğini göstermektedir. Örneğin, körler rüya görür mü, doğuştan kör insanların bile bazen renkli rüyalar gördükleri bildirilmiştir. Bu, beyindeki görsel korteksin her zaman sadece gözler yoluyla değil, diğer duyusal verileri de kullanarak çalıştığını göstermektedir. Ayrıca, yapılan çalışmalar kör insanların rüyalarında daha fazla işitsel ve dokunsal his bilgisi gibi diğer duyusal uyarılara yanıt verdiklerini göstermektedir.

Bununla birlikte, kör insanlar rüya görür mü?  rüyalarında görsel detaylara daha az odaklanma eğiliminde olabilirler. Örneğin, doğuştan kör olan bir kişi, rüyasında tanımadığı bir yüzü görmeyi bile hayal edemez. Ancak, diğer duyusal veriler ile ilgili olarak oldukça canlı ve karmaşık rüyalar görebilirler. Bu nedenle, kör insanların da rüya sürecinde görsel olmayan farklı deneyimler yaşadıkları söylenebilir.

Körlerin gördüğü rüyalar genellikle görme duyusundan ziyade diğer duyusal uyarılarla ilgilidir. Örneğin, işitme, dokunma ve koku gibi duyusal uyarılar daha belirgin olabilir. Ayrıca, doğuştan kör olan kişilerin rüyalarında görsel uyaranlar yoktur ancak renkli veya siyah beyaz şekiller gibi görsel unsurlar da bazen görülebilir. Ancak, genellikle körler rüya görür mü görürse rüyalarında özellikle görsel detaylara odaklanmak yerine, diğer duyusal verilere daha fazla odaklanırlar. Kör insanların rüyaları, geçirdikleri hayat deneyimleriyle de ilgilidir. Örneğin, bir kör kişi, daha önce hissettiği bir dokunuşu veya bir kokuyu rüyasında hatırlayabilir. Ayrıca, kör insanların rüyalarında yön ve konum bilgisi de daha önemli hale gelebilir. Örneğin, rüyalarında bir oda veya mahallede dolaşırken, seslerin geldiği yönleri veya duvarların dokusunu hissederek yönlerini bulabilirler.

Kısacası, kör insanların rüyaları, diğer duyusal uyarılara daha fazla odaklanan ve geçirdikleri hayat deneyimlerine dayanan, genellikle görsel detaylardan ziyade diğer duyusal verilere dayalıdır.

Doğuştan Görme Engelli Biri Rüya Görür Mü?

Doğuştan görme engelli olan kişilerin zihninde herhangi bir örüntü bulunmamaktadır. Bu yüzden de doğuştan kör olan bir bireyin rüya görmesinin pek mümkün olmadığı düşünülür. Ancak körlerin rüyaları görme duyusu dışındaki duyularla canlanır. Kokular, sesler, hisler kişinin kendi hayal dünyasını canlandırır. Körlerin rüya görmesinde bireysel ve kişisel gelişimi önemlidir. Bu insanlardaki rüyaların ortaya çıkış biçimi tamamen bireye bağlı etkenler ile şekilleniyor.

Körlerde Görülen Rüyaları İki Ana Gurupta Toplayabiliriz:

Doğuştan görme engelli bireylerin gördüğü rüyalar kendi zihin dünyalarında şekillenmekle birlikte sonradan görme kaybı yaşayan bireylerin rüyaları daha gerçeğe yakın görüntüler içermektedir. Körlüğü ini ana başlığa ayırdığımız zaman bunu daha iyi incelemiş oluruz. Görme yetisi gözdeki bir hasardan kaybedildiyse beyin dışarıdan aldığı tüm duyuları görüntüye çevirebilir. Duyduğu, kokladığı, dokunarak hissettiği tüm hisleri görüntüye çevirebilir. Ancak sorun beyin odaklı körlük ise böyle durumda kişi ne zaman kör kaldıysa kalsın beyin hisleri görüntüye çeviremeyebilir. Bu da rüya görmesine rüyalarında anlamlı resimler görmesine engel olmaktadır.

Sonradan Gelişen Körlerin Gördükleri Rüyalar

Görme yetisini sonradan kaybeden insanlar özellikle beş yaşından sonra renk algısına sahip olurlar. Daha önceden gördükleri objeleri rüyalarında canlandırmaları kolaydır. Sonradan görmemeye başlayan kişiler karanlık bir mağarada bir şeyleri görmeye çalışmak gibi olduğunu dile getirirler.  Hiç görmedikleri bir şeyi daha önce gördükleri bir şeylere benzeterek de görebilirler. Ancak beyinde gerçekleşen bir hasar oluşursa, körler rüya örür mü ya da körlük beyin ile ilişkilendirilirse rüya görmek zorlaşabilir mi sorusuna evet diyebiliriz. Bilinen objeleri canlandırmak zorlaşabilir. Mevcut resimler unutulabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir