Blog

Görme Engelli Çocukların Eğitimi Ve Gelişimi

görme engelli çocukların eğitimi

Görme engelli çocukların eğitimi ve gelişimi, diğer çocukların eğitimi ve gelişimiyle benzerlikler gösterirken, bazı özel ihtiyaçlar da gerektirir. Ancak toplum içinde çocukların sosyal becerilerinin gelişmesi için ortak alanları kullanmaları da çok elzemdir. Eğitim alanında görme engelli çocukların dışarda kalmaması gerekmektedir.

Görme engelli çocuklar için eğitim ve gelişim konuları hakkında genel bilgiler:

1. Erken Müdahale: Görme engelli çocukların sağlık ve eğitimine mümkün olan en erken yaşta müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu, çocuğun diğer çocuklarla aynı şekilde öğrenme ve gelişme fırsatı elde etmesine yardımcı olacaktır. Görme engelli çocuklar için şartların iyileştirilmemesi halinde özgüven eksikliği de ekleneceği için ileriye gitmeyen eğitim geriye gidecektir.

2. Braille Alfabesi: Braille alfabesi, görme engelli çocukların okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu beceriler, çocuğun bağımsızlığını artırır ve hayat boyu kullanabileceği bir beceri kazandırır. Öğrendiği bu alfabe sayesinde hem eğitim alanında hem iş alanında hem de sosyal hayatta birçok beceri kazanabilir ve ilerleme kaydeder.

3. Öğretim Materyalleri Ve Teknolojileri: Görme engelli çocuklar için özel materyaller ve teknolojiler vardır. Bu materyaller, çocuğun öğrenme deneyimini artırır ve okuma, yazma, matematik ve diğer becerilerin öğrenimine yardımcı olur. Aynı zamanda yaşıtları ile aynı seviyede ilerlemeleri için onlara olanak sağlar.

4. Özel Eğitim: Görme engelli çocuklar, özel eğitim gereksinimlerine uygun eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitim, çocuğun öğrenme ihtiyaçlarına göre özelleştirilir ve öğrencinin bireysel öğrenme stillerine uygun olarak tasarlanır. Her engelli birey aynı seviyede olmadığı için öğrenme hızları da aynı olmamaktadır. Görme engelli bireylerin kendi aralarında da farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar baz alınarak özel eğitim materyalleri kullanılmalıdır.

5. Sosyal Beceriler: Görme engelli çocukların sosyal becerileri, diğer çocuklardan daha zayıf olabilir. Okul ve evde sosyal etkileşimlerin artırılması, çocuğun sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Oyun gurupları, parklar, masal dinleme aktiviteleri ve yürüyüşler ile oluşturulan çevrenin içinde görme engelli çocuklar eğitime adapte olmak için hız kazanacaktır.

6. İşitsel Duyuların Kullanımı: Görme engelli çocukların eğitimi ve gelişimi yaşlarına uygun olarak ilerlemesi için, işitsel duyularını kullanarak çevrelerini keşfetmeleri gerekmektedir. Bu, çocuğun bağımsızlığını artırır ve dünyayı keşfetmesine yardımcı olur.

7. Psikolojik Desteğe İhtiyaçları Olabilir: Görme engelli çocukların eğitimi, diğer çocuklardan daha fazla psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilirler. Bu desteğin, çocuğun özgüvenini artırması, kaygılar ve korkularla başa çıkmasına yardımcı olması için önemlidir. Psikolojik destek, aynı zamanda ailelere de verilebilir ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabilir.

8. Fiziksel Aktiviteler: Görme engelli çocukların fiziksel aktivitelerle ilgilenmeleri, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Fiziksel aktiviteler, aynı zamanda çocuğun sosyal becerilerini geliştirmesine ve özgüvenini artırmasına da yardımcı olur.

9. İletişim: Görme engelli çocukların iletişim kurmaları için özel yöntemler ve araçlar kullanılır. Bu yöntemler, çocuğun iletişim becerilerini geliştirmesine ve diğer insanlarla etkileşim kurmasına yardımcı olur.

10. Eğitim programları: Görme engelli çocukların eğitimi için farklı eğitim programları vardır. Bu programlar, çocuğun öğrenme ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak tasarlanır. Programlar, aynı zamanda çocuğun ilgi alanlarına göre de özelleştirilebilir.

Görme engelli çocukların eğitimi ve gelişimi, çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Bu yaklaşım, çocuğun öğrenme ihtiyaçlarını, bireysel özelliklerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak tasarlanmalıdır. Ayrıca, çocukların aileleri ve öğretmenleri de çocuğun ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalı ve onların gelişimini desteklemelidir.
Görme engelli çocukların eğitimi, onların gelişimlerini ve toplumsal hayata katılımlarını desteklemek için önemli bir konudur. Görme engelli çocukların eğitim hakları, Türkiye’de 5378 sayılı Engelliler Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Görme engelli çocuklar, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeylerinde eğitim alabilirler. Eğitimde kaynaştırma, bütünleştirme veya özel eğitim yoluyla verilebilir.

Görme engelli çocukların eğitimi için mekanın da uygun olması gerekmektedir. Mekanın duyusal deneyimleri zenginleştirmesi, güvenliği sağlaması ve erişilebilirliği kolaylaştırması önemlidir. Görme engelli çocukların eğitiminde kullanılan araç ve gereçler arasında kabartma alfabesi, sesli kitaplar, büyütücü cihazlar, kavram kitapları ve geliştirici oyuncaklar sayılabilir.

Görme Engelli Çocukların Eğitimi İçin Neler Yapabiliriz?

– Görme engelli çocukları tanımak ve onların özelliklerini, ihtiyaçlarını ve haklarını bilmek.
– Görme engelli çocuklara uygun araç ve gereçler sağlamak, örneğin kabartma alfabesi, sesli kitaplar, büyütücü cihazlar, kavram kitapları ve geliştirici oyuncaklar.
– Görme engelli çocuklara sınavlarda durumlarına uygun sorular sormak, şekil, şema, resim gibi görsel sorulardan muaf tutmak veya alternatif sunmak.
– Görme engelli çocukların okul ortamında oryante olmalarına, hareket özgürlüğü ve günlük yaşam becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak.
– Görme engelli çocukların eğitimi için diğer gören yaşıtları ile kaynaşmalarını ve sosyal ilişkilerini geliştirmelerini sağlamak.
– Görme engelli çocuklara ve ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak veya yönlendirmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir