Blog

Kör Bireylerin Farkındalık Oluşturma ve Yararlı İşlerdeki Potansiyeli

farkındalik oluşturma

Kör bireylerin toplumda farkındalık oluşturma ve yararlı işlerdeki potansiyeli oldukça yüksektir. Bu durum, kör bireylerin güçlü ve özel yeteneklerinin keşfedildiğinde aktif bir şekilde toplumda yer alabileceklerini göstermektedir.

Kör bireylerin farkındalık oluşturma ile yararlı işlerdeki potansiyeli hakkında ayrıntılı bilgi:
        Farkındalık Oluşturma:

Kör bireyler, özellikle iş hayatında, toplumda farkındalık oluşturma potansiyeli yüksek olan bireylerdir. Bu farkındalık, kör bireylerin gücü, azmi ve yetenekleriyle ortaya çıkabilir. Kör bireylerin istihdam edilmesi için özel ihtiyaçları bilinmelidir ve kör bireylere iş hayatında engellerin aşılması için gerekli şartlar sunulmalıdır.

        Yararlı İşler:

Kör bireyler, birçok yararlı işte çalışabilme potansiyeli taşırlar. Bu işlerin arasında, sosyal hizmetler gibi insan odaklı çalışmalardan, kendi günlük işlerinde bağımsızlıklarını sağlamalarına yardımcı olan teknoloji ürünleri imalatına kadar birçok farklı iş bulunmaktadır. Bu işler, kör bireylere toplumda aktif bir rol verirken, birçok avantaj da sağlar. Örneğin, yararlı işlerde çalışan kör bireylerin, özgüvenleri artar ve kendi kendilerine daha fazla güvenirler.

Sonuç olarak, kör bireylerin farkındalık oluşturma ve yararlı işlerdeki potansiyeli hala çok fazla keşfedilmemiştir. Ancak, kör bireylerin sahip oldukları güçlü yönleri ve yetenekleri ortaya çıkarıldığında, toplumda daha aktif ve bağımsız bir şekilde yer almaları mümkündür. Bu nedenle, özellikle iş hayatında kör bireylere fırsatlar sunulması ve özel ihtiyaçları dikkate alınması, kör bireylerin toplumda farkındalık oluşturma ve yararlı işlerdeki potansiyelini artırabilir.

Kör bireylerin farkındalık oluşturma ve yararlı işlerdeki potansiyeli hakkında bazı dipnotlar da paylaşabiliriz:

– Farkındalık, anı yaşamak, duygu ve düşünceleri yargılamadan kabul etmek, kendini ve çevreyi olduğu gibi algılamak gibi kavramları içeren bir bilinç durumudur. Farkındalık, bireylerin iyi oluşunu, psikolojik sağlığını ve yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynar.

– Kör bireyler, görme duyusunu kaybetmeleri nedeniyle, diğer duyu organlarını daha etkin kullanmak zorundadırlar. Bu durum, onların farkındalık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, kör bireyler dokunma, işitme, koku alma gibi duyularla çevrelerindeki nesneleri, kişileri ve olayları daha detaylı algılayabilirler.

– Kör bireylerin farkındalık becerilerini geliştirmeleri, onların yararlı işlerde de potansiyel göstermelerine olanak sağlayabilir. Örneğin, kör bireyler farkındalık temelli terapi yöntemleriyle diğer insanlara psikolojik destek verebilirler. Ayrıca kör bireyler farkındalık eğitimleriyle diğer insanlara farkındalık öğretebilirler. Bunun yanında kör bireyler farkındalık araştırmalarına katkıda bulunabilirler.

Farkındalık Temelli Terapi Yöntemleri Nelerdir ?

– Farkındalık Temelli Stres Azaltma (FTSA): John Kabat-Zinn tarafından geliştirilen bu yöntem, stresle başa çıkmak için farkındalık becerilerini öğreten bir programdır. Bu programda meditasyon, beden taraması, yoga gibi alıştırmalar yapılır.

– Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi (FBT): Mark Williams, John Teasdale ve Zindel Segal tarafından geliştirilen bu yöntem, depresyon nüksünü önlemek için farkındalık becerilerini öğreten bir programdır. Bu programda otomatik düşünceleri fark etmek, duyguları kabul etmek, zihinsel modlardan çıkmak gibi beceriler öğretilir.

– Farkındalık Temelli Nüks Önleme (FTNÖ): Sarah Bowen, Neha Chawla ve G. Alan Marlatt tarafından geliştirilen bu yöntem, madde kullanımı olan bireylerin nüksetmelerini önlemek için farkındalık becerilerini öğreten bir programdır. Bu programda tetikleyicileri fark etmek, istekleri yönetmek, dikkati yeniden odaklamak gibi beceriler öğretilir.

– Kabul ve Kararlılık Terapisi (KKT): Steven Hayes tarafından geliştirilen bu yöntem, bireylerin değerlerine uygun davranışlar sergilemelerini sağlamak için farkındalık becerilerini öğreten bir terapidir. Bu terapide kaçınma davranışlarını azaltmak, duyguları kabul etmek, bilişsel çarpıtmaları değiştirmek gibi hedefler vardır.

– Diyalektik Davranışçı Terapi (DDT): Marsha Linehan tarafından geliştirilen bu yöntem, duygu düzenleme bozukluğu olan bireylerin duygularını kontrol altına almalarını sağlamak için farkındalık becerilerini öğreten bir terapidir. Bu terapide duygusal hassasiyeti azaltmak, stresle başa çıkmak, ilişki becerilerini geliştirmek gibi hedefler vardır.

Kör Bireylerin Farkındalık Oluşturması Ve Yararlı İşlerdeki Potansiyeli Neden Önemlidir?

– Farkındalık, anı yaşamak, duygu ve düşünceleri yargılamadan kabul etmek, kendini ve çevreyi olduğu gibi algılamak gibi kavramları içeren bir bilinç durumudur. Farkındalık, bireylerin iyi oluşunu, psikolojik sağlığını ve yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynar.

– Kör bireyler, görme duyusunu kaybetmeleri nedeniyle, diğer duyu organlarını daha etkin kullanmak zorundadırlar. Bu durum, onların farkındalık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir³. Örneğin, kör bireyler dokunma, işitme, koku alma gibi duyularla çevrelerindeki nesneleri, kişileri ve olayları daha detaylı algılayabilirler.

– Kör bireylerin farkındalık oluşturma sürecinde Johari Penceresi testi gibi araçlardan yararlanabilirler. Johari Penceresi testi, insanların kendilerini ve başkalarıyla olan iletişim becerilerini ölçen bir testtir. Bu testte kişi kendine ve başkalarına ait dört alanı belirler: açık alan (bilinen ve paylaşılan), gizli alan (bilinen ama paylaşılmayan), kör alan (bilinmeyen ama paylaşılan) ve bilinmeyen alan (bilinmeyen ve paylaşılmayan). Bu test sayesinde kişi kendini daha iyi tanıyabilir, iletişimini geliştirebilir ve güven oluşturabilir.

Johari Penceresi Testi Nasıl Yapılır?

– Johari Penceresi testi, 48 sorudan oluşuyor. Her bir soruyu (A) Her zaman, (B) Çoğunlukla, (C) Ara sıra, (D) Hiçbir zaman diyerek cevaplayacaksınız.

– Değerlendirme formundaki cevaplarınıza ✓ koyarak işaretleyin. İlgili sütundaki ✓ işaretlerini toplayıp sütunun sonundaki değerle çarpın.

– G ve A puanlarını bulmak için şu denklemi kullanın:

G = G1 + G2

A = A1 + A2

– G puanı, kendinizi ne kadar iyi tanıdığınızı gösterir. A puanı ise başkalarının sizi ne kadar iyi tanıdığını gösterir.

– G ve A puanlarını Johari Penceresi modeline yerleştirin. Modelde dört alan vardır: açık alan (bilinen ve paylaşılan), gizli alan (bilinen ama paylaşılmayan), kör alan (bilinmeyen ama paylaşılan) ve bilinmeyen alan (bilinmeyen ve paylaşılmayan).

– Alanların büyüklüğü G ve A puanlarına göre değişir. Örneğin, G puanı yüksekse gizli alan küçük, A puanı yüksekse kör alan küçüktür.

– Test sonucunu değerlendirirken şu noktalara dikkat edin:

– Açık alan ne kadar büyükse iletişim o kadar sağlıklıdır.

– Gizli alan ne kadar küçükse güven o kadar yüksektir.

– Kör alan ne kadar küçükse farkındalık o kadar yüksektir.

– Bilinmeyen alan ne kadar küçükse kişisel gelişim o kadar ileridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir