Blog

Az Görenler de Görme Engelli Sayılır mı?

Mavi bir arka plan. Doktor önlüklü bir kadın, snellen tablosundaki harfleri elindeki sunum çubuğuyla gösterirken çizilmiş. Bir de göz ve kaş çizimi var.

Az Görme Nedir?

Görme gücünün (görme keskinliği veya görme alanı) gözlük, kontakt lens gibi bilinen yöntemlerle, ilaç tedavisi ya da ameliyatla fonksiyonel görme ya da yeterli düzeye ulaştırılamadığı durumlara; kısıtlamanın derecesine göre körlük veya az görme denir.

Görme fonksiyonu diğer tüm duyular gibi bireyin fiziksel ve sosyal çevresi ile bağ kurma ve duyu girdisi sağlamada oldukça önemlidir. Az gören bireyler, fonksiyonel görmedeki yetersizliğe bağlı olarak etraflarındaki cisimleri görme ve algılamada sorun yaşarlar. Bu nedenle çevreden yetersiz bilgi alırlar. Gelişim sırasında zayıf görsel bilgiler, bireyin hafızasında depolanır.

Az gören bireylerin iyi bir görsel hafıza deposu olsa da yetersiz bilgiden dolayı onu kullanabilme becerileri de kısıtlı kalır. Işık, renk, kontrast ve derinlik algısındaki değişiklikler bireyin günlük yaşamındaki tüm performans alanlarını (kendine bakım, serbest zaman, üretici aktivitelerde), bireyin hareket etme becerilerini kısıtlayarak toplumsal katılımını olumsuz etkiler.

Az Görenler de Görme Engelli Sayılır mı?

Az gören grubunda; herhangi bir nedenle doğuştan, genetik, kaza veya hastalanarak görme fonksiyonu kısıtlanmış kişiler bulunur. Bilindiği üzere her toplumda nüfusun yaklaşık onda birinin “engelli” olduğu varsayılır. Bunların da önemli bir kısmını görme engelliler teşkil eder. Görme engellilerin hepsi tamamen kör (totally blind) değildir. Büyük bir kısmı “az gören” (low vision) kategorisindedir.

Bu gruba dâhil olanlar her ne kadar normal insanlar gibi görmeye dayalı tüm fonksiyonlara sahip değiller ise de hayatlarını az da olsa görme fonksiyonlarını kullanarak idame ettirirler. Elektronik gözlükler, elektronik büyüteçler gibi kimi yardımcı araçlar ya da rehabilitasyon süreci sayesinde hayatlarını kolaylaştırmak mümkün olabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir