Blog

Az Görenlerin Görmezden Gelinmesi

Beyaz mavi renkte bir arka plan. İki gözünü kapatmış bir erkeğin fotoğrafı. Büyük puntolarla, "Az görenler ihmal ediliyor" yazısı. Görmezden gelme, farkında ol uyarısı ve bir buton içinde 900 bin az gören mağdur durumda bilgisi, www.emoteknoloji.com adresi, logosu ve sosyal medya uzantıları var.

Az gören insanların aileleri veya kimi zaman da kendileri hayatı kolaylaştıracak araç gerece ulaşamamaları ya da gerekli rehabilitasyon imkânlarından faydalanamamaları sebebi ile büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu insanların büyük bir kısmı kimi zaman belli bir görme fonksiyonuna sahip olmalarına karşın tamamen görmeyen kişi muamelesine maruz kaldıkları için var olan kapasitelerini kullanamamakta, kabiliyetlerine yönelik eğitim alamamakla birlikte ilgi alanlarına göre istihdam edilememektedirler.

Meselâ az görme kapasitesini kullanarak söz gelimi bir yazılım mühendisi olabilme kabiliyeti ve kapasitesine sahip bir genç, dijital büyüteç gibi yardımcı teknolojilerle gözünü etkin şekilde kullanarak okur-yazar olamaması sebebi ile yeteri kadar sosyalleşememekte veya gerekli eğitimi alamamaktadır. Ya da aktif hayatta iken az gören durumuna gelmiş kimi insanlar erken yaşta emekli olmak zorunda kalmaktadırlar.

Ülkemizde görme engellilere dönük çalışmalar ne yazık ki çoğunlukla tamamen görmeyen bireyler üzerinde yürütülmektedir. İlk ve orta öğretim kurumlarında tamamen görmeyenlere dönük düzenlemeler yapılmakta ve az görenler ihmal edildikleri için durumlarına ve kabiliyetlerine uygun fırsatları kaçırmaktadırlar. Az görenlere dönük olarak bazı göz doktorlarının özel muayenehanelerinde yürüttükleri faaliyetler göze çarpmaktadır. Ancak buralarda hastanın durumu yalnızca tıbbî bir vaka olarak ele alınıp işin eğitim ve rehabilitasyon kısmı bireyin kendi çabasına bırakılmaktadır.

Az görenlerin eğitim hayatlarında geri kalmamaları, hayata atılabilmeleri adına hususi bireysel danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Danışmanlık Hizmeti Almak için:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir